Training Verbeeldende Werkwijzen

Verbeelding is het maken van een voorstelling in je hoofd en het is een essentieel onderdeel van het leerproces (denk aan praatje-plaatje-daadje). Jouw verbeelding heeft invloed op je voelen, denken en handelen en stelt je in staat pijn uit het verleden tot een kracht te maken, oude patronen te veranderen, nieuwe wegen in te slaan en anders met situaties om te gaan.

We gaan veel praktisch oefenen. Je ondergaat de oefeningen zelf om ook eigen ervaring op te doen. Hoewel deze training zich richt op het hanteren van verbeelding in de werksituatie, blijkt uit de praktijk dat bijna alle deelnemers ook stappen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. De training is ook zeer interessant voor degenen die er voor privé gebruik kennis mee willen maken.

Er zijn drie traingingsdagen en deze hebben als thema's Toekomst, Heden en Verleden. De trainingsdagen verschillen in het feit dat de aandacht bij het inzetten van de verbeelding wordt gericht op de toekomst, het heden of het verleden. Ook worden er in elke trainingsdag met andere technieken gewerkt, zodat je breed kennis kunt maken met het werken met verbeeldende werkwijzen. Ook binnen een trainingsdag leer je verschillende technieken. Je ervaart wat de kracht van verbeelding is en hoe je het voor jezelf en voor jouw cliënten kunt gebruiken.

Locatie: Almere

Kosten:
789,- euro. Indien je de kosten niet vergoed krijgt en moeite hebt met betalen, kun je gebruik maken van de Regeling gespreide betaling.


De afgelopen training was door de SRVB geaccrediteerd voor 24 punten. Er zal opnieuw accreditatie aangevraagd worden. Andere accreditaties in overleg.

Data:
Drie nog te bepalen zaterdagen.

Meer informatie over deze training