Verdiepingsdagen

 

Verdiepingsdag Inzichtgevende ontspanningstherapie en imaginatie

Op een zaterdag in 2021 van 10.00 - 18.00 uur.

Je hebt de opleiding inzichtgevende ontspanningstherapie gevolgd en werkt er al een tijdje mee. Misschien wil je graag eens informatie en kennis uitwisselen met anderen, misschien wil je een uitbreiding of verdieping van je huidige palet aan mogelijkheden en aan oefenvormen of misschien kom je vragen of problemen tegen en zou je graag willen dat anderen meekijken. Dan is de verdiepingsdag iets voor jou.

Doelgroep:

Vaktherapeuten die in het verleden de opleiding Inzichtgevende Ontspanningstherapie en Imaginatie gevolgd hebben bij Centrum Zein.

Doelstelling:

Het verdiepen van de kennis en vaardigheden op het gebied van inzichtgevende ontspanningstherapie en imaginatie

Inhoud:

  • Verdieping en uitbreiding van het oefeningen-arsenaal op het gebied van lichaamsbewustwording, ontspanning, imaginatie, geleide fantasie, suggestie, autosuggestie, symbolische werkwijzen binnen ontspanning, meditatieoefeningen en concentratieoefeningen.
  • Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.
  • Verdieping van de theorie.
  • Bespreking van casuïstiek.

Werkwijze:

Voorafgaand aan de verdiepingsdag levert ieder een casus in en geeft aan waar hij of zij tegenaan loopt, welke behoeften er zijn en welke vragen. De tijdsinvestering bedraagt 2 uur. Aan de hand van het ingeleverde materiaal worden op de verdiepingsdag bekende oefenvormen nader uitgediept en worden nieuwe oefenvormen aangeboden. Verder zal er dieper op de theorie ingegaan worden en zullen de vragen en casussen besproken worden, waarbij er tevens onderlinge uitwisseling is van kennis en ervaring.

Kosten:

De kosten bedragen 159,- euro inclusief 21% btw.

Plaats:

Almere

Accreditatie:

Er is accreditatie aangevraagd bij de SRVB. Andere accreditaties in overleg.