Geluksbeleving, online

De online training geluksbeleving is uitermate geschikt om op een prettige en inspirerende manier met je vak bezig te blijven. De oefeningen die je leert, kun je binnen je therapie-uur, online of als huiswerk aan je cliënten geven. De training bestaat uit videoconferencing op drie zaterdagen, email-contacten, whatsapp-contacten, papieren reader/syllabus, opdrachten en ondersteuning via e-learning, zie verderop.

De training Geluksbeleving richt zich op het verhogen van de geluksbeleving bij cliënten. Bij vrijwel alle cliënten die zich aanmelden voor therapie is de vermindering van het plezier en de tevredenheid in het leven één van de belangrijkste drijfveren om uiteindelijk gebruik te maken van therapie. De cliënt voelt zich niet prettig in het leven en hoopt van jou te leren hoe hij of zij dat weer kan herstellen. Hoe kun jij er als therapeut aan bijdragen dat de ander zich langzamerhand meer gelukkig en tevreden gaat voelen en weer meer plezier gaat beleven in het alledaagse leven?

De inhoud van deze training is gebaseerd op zowel de nieuwste inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek, als ook op jarenlange praktijkervaring. Je krijgt handvatten aangereikt om de geluksbeleving van zowel jouw cliënten als die van jezelf bewust aan te sturen en te vergroten.

We maken gebruik van een breed scala aan oefeningen die in elke (vak)therapeutische praktijk ingezet kunnen worden. We kijken samen met jou hoe de oefeningen indien nodig aangepast kunnen worden aan jouw werkwijze, jouw cliënten en vooral aan jouzelf.

In de online e-learning tool vind je ondersteunende informatie, uitleg en opdrachten. Je krijgt de uitgebreide papieren readers/syllabys thuis gestuurd evenals benodigd ander materiaal. Je kunt daardoor de theorie en de tientallen oefenvormen later altijd nog eens weer nalezen. We begeleiden je persoonlijk gedurende het hele traject. Regelmatig persoonlijk contact met ons via email en whatsapp maakt deel uit van de training. Daarnaast is er driemaal een online groepsbijeenkomst via videobellen (Zoom) en neem je deel aan de groepswhatsapp. De totale tijdsbesteding is 30 uur.

Vaktherapeuten die aan eerdere trainingen van Centrum Zein hebben meegedaan, geven aan dat ze meer handvatten hebben gekregen en nog regelmatig putten uit de vele oefeningen die ze gekregen hebben. Ook geven ze aan op persoonlijk vlak veel aan de training gehad te hebben. Uit enquetes blijkt dat de persoonlijke feedback als zeer waardevol wordt ervaren. Verder vindt men de huiswerkopdrachten heel leuk en zinvol om te doen en wordt de training in het geheel gewaardeerd met het cijfer 9.

Doelstelling:

Na afloop van de training heb je kennis van wetenschappelijke onderzoeken en inzichten met betrekking tot geluk en geluksgevoelens. Je kunt dit vertalen naar praktische handvatten, adviezen en oefeningen met als doel het bewust aansturen en vergroten van de geluksbeleving bij je cliënten. Je hebt een ruim arsenaal aan oefenvormen leren kennen die je op verantwoorde wijze in kunt zetten binnen jouw therapeutische praktijk.

Doelgroep:

Professionals in de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg, met name vaktherapeuten. Maar ook bijvoorbeeld coach, SPV, psycholoog of mindfulnesstrainer. Heb je twijfels of je tot de doelgroep behoort, neem dan gerust even contact op.

Start training:

Online training met videoconferencing vindt plaats op de 3 zaterdagen in 2023 van 10.00-14.00 uur: 13 mei, 30 september en een datum er tussenin of er achteraan, en daarnaast regelmatig contact via email en whatsapp. De derde datum wordt in onderling overleg vastgesteld in verband met mogelijke vakanties. Je kunt je voorkeur uitspreken.

Accreditatie:

Register Vaktherapie: geaccrediteerd voor 24 studiepunten. Andere accreditaties in overleg.

Kosten:

De persoonlijke begeleiding van iedereen bij deze training kost ons meer tijd dan gebruikelijk, maar we doen het met veel plezier en inzet. Daarom hanteren we voor de training-op-afstand een lagere prijs. De training geluksbeleving kost slechts 489,- euro. Indien je de kosten niet vergoed krijgt en moeite hebt met betalen, kun je gebruik maken van de Regeling gespreide betaling.

Opgave:

Inschrijfformulier

Docenten:

Hendry Siepe werkt als psycholoog voor Centrum Zein en bij de Fontys Hogescholen voor de opleiding Toegepaste Psychologie. De Fontys afdeling HRM en Psychologie heeft geluk als speerpunt van beleid en onderzoek. De Fontys biedt verder Masterclasses Werkgeluk en de Opleiding Werkgelukdeskundige aan (het vergroten van de geluksbeleving op de werkvloer in een gezondere organisatie). Er zijn films gemaakt, er zijn lezingen en de Fontys particpeert in diverse projecten, waaronder de jaarlijkse geluksroute in Eindhoven.

Hendry heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen binnen het werkveld onderwijs en onderzoek. Hendry heeft o.a. psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en een opleiding tot integratieve coach en counseler gevolgd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. Hendry werkt sinds 1990 samen met Iriah van Wijk, vaktherapeut en bewegingswetenschapper.