Tweedaagse training Symbolische werkwijzen

Bij symbolische werkwijzen binnen therapie staan voorwerpen en handelingen symbool voor iets anders. Net zoals een gekochte sleutelhanger op vakantie voor iemand symbool kan staan voor vrijheid of rust, zo kan binnen therapie materiaal of een muziekinstrument of een medegroepslid symbool staan voor iets. Het werken met symbolen raakt vaak een diepere laag in mensen aan en kan daarmee een krachtig therapeutisch middel zijn. Symbolen zeggen vaak meer dan met woorden kan worden uitgedrukt. Symbolen hebben niet alleen een zichtbare vorm en een betekenis, maar tegelijkertijd ook een sterke gevoelswaarde.

In de tweedaagse training krijg je diverse symbolische oefenvormen aangereikt die je kunt gebruiken in je werk of je praktijk. De oefeningen kunnen gebruikt worden voor het verkrijgen van inzicht door de cliënt of voor verwerking. De thema's zijn divers, bijvoorbeeld loslaten, beseffen wat belangrijk is, plek innemen, grenzen bewaken, intentie neerzetten, jezelf waarderen en goede eigenschappen ontdekken. De oefeningen kunnen zowel individueel als in een groep toepast worden. Er wordt gebruik gemaakt van materiaal, beelden, metaforen, symbolen, rituelen en fysieke handelingen die helpend kunnen zijn bij datgene waar men mee aan het werk is of waar men inzicht in wil krijgen. De symbolische oefenvormen zijn afgestemd op de vaktherapeutische praktijk.

We gaan vooral veel praktisch aan de slag, maar ook de theorie van het symbolisch werken zal aan de orde komen. We zullen verschillende symbolische werkwijzen bespreken en ervaren. Er wordt bovendien van elke oefenvorm gekeken wat de rationale en het achterliggende mechanisme is en hoe dit indien nodig vertaald kan worden naar de eigen therapiepraktijk.
We moedigen het niet aan om je samen met collega's in te schrijven. We hebben gemerkt dat het soms belemmerend kan werken als je binnen de training in een andere rol zit dan die van collega-op-het-werk.

Vaktherapeuten die aan eerdere trainingen van Centrum Zein hebben meegedaan, geven aan dat ze meer handvatten hebben gekregen en nog regelmatig putten uit de vele oefeningen die gedaan zijn. Ook geven ze aan op persoonlijk vlak veel aan de training gehad te hebben.

Doelstelling:

Na afloop van de training ken je diverse symbolische werkwijzen en kun je deze op verantwoorde wijze toepassen in je therapeutische praktijk. Je hebt ervaring opgedaan met de effecten van diverse symbolische werkwijzen en je hebt inzicht gekregen in de achterliggende mechanismen en de rationale van de verschillende oefenvormen. Je kent een breed pallet aan oefenvormen die je flexibel in kunt zetten en aan kunt passen aan je doelgroep en aan wat er op dit moment nodig is.

Doelgroep:

Vaktherapeuten en gecertificeerde coaches. Heb je twijfels of je tot de doelgroep behoort, neem dan gerust even contact op.

Data en locatie:

Op 3 februari en 23 maart 2024 te Almere.

Kosten:

589,-. Indien je de kosten niet vergoed krijgt en moeite hebt met betalen, kun je gebruik maken van de Regeling gespreide betaling.

Aantal deelnemers: 

10

Accreditatie:

De training is geaccrediteerd bij het register vaktherapie voor 19 studiepunten. Andere accreditaties in overleg.

Opgave en voorinschrijving:

Inschrijfformulier

Docenten:

Hendry Siepe, psycholoog en Iriah van Wijk, vaktherapeut.