Tweedaagse training Symbolische werkwijzen

In de tweedaagse training krijg je diverse symbolische oefenvormen aangereikt die je kunt gebruiken in je therapie- en coachingspraktijk. De oefeningen kunnen gebruikt worden voor het verkrijgen van inzicht door de cliënt of voor verwerking. De thema's zijn divers, bijvoorbeeld loslaten, beseffen wat belangrijk is, plek innemen, grenzen bewaken, intentie neerzetten, jezelf waarderen en goede eigenschappen ontdekken. De oefeningen kunnen zowel individueel als in een groep toepast worden. Er wordt gebruik gemaakt van materiaal, beelden, metaforen, symbolen, rituelen en fysieke handelingen die helpend kunnen zijn bij datgene waar men mee aan het werk is of waar men inzicht in wil krijgen. De symbolische oefenvormen zijn afgestemd op de vaktherapeutische praktijk.

We gaan vooral veel praktisch aan de slag, maar ook de theorie van het symbolisch werken zal aan de orde komen. We zullen verschillende symbolische werkwijzen bespreken en ervaren. Er wordt bovendien van elke oefenvorm gekeken wat de rationale en het achterliggende mechanisme is en hoe dit indien nodig vertaald kan worden naar de eigen therapiepraktijk.

Doelstelling:

Na afloop van de training ken je diverse symbolische werkwijzen en kun je deze op verantwoorde wijze toepassen in je therapeutische praktijk. Je hebt ervaring opgedaan met de effecten van diverse symbolische werkwijzen en je hebt inzicht gekregen in de achterliggende mechanismen en de rationale van de verschillende oefenvormen. Je kent een breed pallet aan oefenvormen die je flexibel in kunt zetten en aan kunt passen aan je doelgroep en aan wat er op dit moment nodig is.

Doelgroep:

Vaktherapeuten en gecertificeerde coaches. Heb je twijfels of je tot de doelgroep behoort, neem dan gerust even contact op.

Data training:

Zaterdag 23 november en zaterdag 14 december 2019 van 10.00 tot 17.45 uur.

Kosten:

489,- euro inclusief btw. Indien je de kosten niet vergoed krijgt en moeite hebt met betalen, kun je gebruik maken van de Regeling gespreide betaling.

Accreditatie:

Geaccrediteerd door de SRVB voor 19 punten. Andere accreditaties in overleg.

Opgave en voorinschrijving:

Inschrijfformulier