Tweedaagse training Verlies en Rouw

De term 'Verlies en rouw' is breder dan alleen rouw vanwege het verlies van een dierbare. Er kan ook rouw plaatsvinden vanwege het verlies van bijvoorbeeld gezondheid, toekomstperspectief, baan, huis, sociale omgeving, lichaamsdeel of identiteit. De training is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met vele jaren praktijkervaring.

We zullen op de twee trainingsdagen zelf vooral veel praktisch gaan oefenen. Daarnaast zal er uitleg gegeven worden over soorten rouw, rouwtaken, rouwproces, behoeften, strategieën en het bieden van hulp. De uitgebreide achtergrondinformatie, literatuur en wetenschappelijke inzichten lees je thuis in de syllabus die je krijgt. Op de tweede lesdag wordt nadere uitleg bij de syllabus gegeven aan de hand van vragen. Naast de noodzakelijke onderdelen zal er ook gericht ingegaan worden op vragen en op zaken waar je mogellijk tegenaan loopt in je werk als vaktherapeut.

Je leert op de lesdagen vaktherapeutische oefeningen rond de thema's verlies, rouw, accepteren en loslaten die je kunt gebruiken binnen je werk. We kijken samen met jou hoe de oefeningen indien nodig aangepast kunnen worden aan jouw werkwijze, jouw clënten en vooral aan jouzelf. Je gaat tevens oefenen met je professionele houding bij verlies.

Je ondergaat met name de eerste lesdag de oefeningen zelf om ook eigen ervaring op te doen en omdat sommige  oefeningen zich niet lenen om daarbij te doen alsof je een cliënt van jou bent. Je zult daardoor ook werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Om die reden moedigen we je niet aan om je samen met collega's in te schrijven. We hebben gemerkt dat het soms belemmerend kan werken als je binnen de training in een andere rol zit dan die van collega-op-het-werk.

Tussen de twee trainingsdagen in lees je de syllabus en literatuur over rouw en doe je boeiende huiswerkopdrachten. De tijdsbesteding hiervoor is ongeveer zestien uur.

Vaktherapeuten die aan eerdere trainingen hebben meegedaan, geven aan dat ze nu eerder zien wanneer rouw een rol speelt, meer handvatten hebben gekregen om met rouw om te gaan en nog regelmatig putten uit de vele oefeningen die gedaan zijn. Ook geven ze aan op persoonlijk vlak veel aan de training gehad te hebben.

Doelgroep:

We richten ons met name op vaktherapeuten. Andere professionals in de psychosociale en geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld coach, SPV of psycholoog zijn van harte welkom. Heb je twijfels of je tot de doelgroep behoort, neem dan gerust even contact op.

Data training:

Op zaterdagen 12 oktober en 9 november 2024. Er is nog plek.

Kun je dan niet? Je kunt je alvast voorinschrijven voor 2025, dan ben je verzekerd van een plek en kun je een stem laten horen met betrekking tot de nieuwe data. Indien de vorige training is volgeboekt, krijg je dan vrijblijvend bericht als er plek vrij komt in deze eerdere training. Meer informatie over de regeling voorinschrijving (bovenaan)

Locatie:

Almere.

Kosten:

589,- euro. Indien je de kosten niet vergoed krijgt en moeite hebt met betalen, kun je gebruik maken van de Regeling gespreide betaling.

Aantal deelnemers: 

12

Accreditatie:

Geaccrediteerd door het Register Vaktherapie voor 28 studiepunten. Andere accreditaties in overleg.

Opgave:

Inschrijfformulier

Docenten:

Hendry Siepe werkt als psycholoog voor Centrum Zein. Hij heeft jarenlang gewerkt bij de Fontys Hogescholen voor de opleiding Toegepaste Psychologie. Hij gaf daar onder anderen als docent de training Verlies en Rouw aan studenten. Verder was hij betrokken bij Alpe d'huzes (jaarlijks evenement, fietsen voor kanker) als ondersteuner en psychosociaal begeleider. Hij werkt nu bij de Hanze Hogeschool, ook als docent bij Toegepast psychologie. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen binnen het werkveld onderwijs en onderzoek. Hendry heeft o.a. psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en een opleiding tot integratieve coach en counseler gevolgd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. Hij werkt sinds 1990 samen met Iriah van Wijk, vaktherapeut en bewegingswetenschapper. Samen geven zij de training.