Privacyverklaring

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus

Deze privacyverklaring geeft informatie over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan de site van Centrum Zein. Als je gebruik maakt van deze site, aanvaard je de bepalingen van deze privacyverklaring. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, je twijfelt of je niet veilig voelt, vragen we je vriendelijk deze site te verlaten en contact met ons op te nemen via het contactformulier om je twijfels of gevoel van onveiligheid met ons te bespreken.

Wat doen we met jouw informatie?

Bij een algemeen bezoek aan de site van Centrum Zein, houden we geen bezoekersdata bij. Als je aangeeft dat je als belangstellende op de hoogte gehouden wilt worden over onze nieuwste ontwikkelingen, de nieuwsbrief wilt ontvangen of je aanmeldt voor een activiteit, dan worden er meer persoonsgebonden gegevens verwerkt om je aanmelding, eventuele betaling en correspondentie goed te laten verlopen (zie verder).

Aanmelding als belangstellende

Op het moment dat jij je aanmeldt als belangstellende verzamelen we een aantal gegevens van je. Allereerst verzamelen we een paar basisgegeven over hoe jij op dat moment de site bezoekt. Het gaat hier om het system (het operating system) en de browser die je gebruikt. We gebruiken deze informative om rekening te kunnen houden met de mogelijkheden van onze bezoekers bij het opstellen van onze informatie.

Naast deze systeemgegevens vragen we je naam, je emailadres, of er activiteiten zijn waar je specifiek belangstelling voor hebt, en hoe je met de activiteiten van Centrum Zein in contact bent gekomen.

Het emailadres gebruiken we om je mail te kunnen sturen en je zo van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte te kunnen houden.

Je naam wordt gebruikt om de informative die we je toesturen te kunnen personaliseren en je met je naam aan te kunnen spreken.

De informatie of je speciale belangstelling hebt voor specifieke activiteiten gebruiken we om inzicht te krijgen in de belangstelling voor activiteiten, en te bepalen welke informative voor wie interessant is, en je zo gericht te kunnen informeren.

De informative hoe je in contact bent gekomen met de activiteiten van CZ wordt gebruikt om inzicht te krijgen in (de effectiviteit van) onze PR-activiteiten.

De nieuwsbrief ontvangen

Op het moment dat jij je aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen vragen we een aantal gegevens van je. Allereerst verzamelen we een paar basisgegeven over hoe jij op dat moment de site bezoekt. Het gaat hier om het system (het operating system) en de browser die je gebruikt. We gebruiken deze informative om rekening te kunnen houden met de mogelijkheden van onze bezoekers bij het opstellen van onze informatie.

Naast deze systeemgegevens vragen we je naam en je emailadres.

Het emailadres gebruiken we om je mail te kunnen sturen en je zo van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte te kunnen houden.

Je naam wordt gebruikt om de informative die we je toesturen te kunnen personaliseren en je met je naam aan te kunnen spreken.

Aanmelding voor een activiteit

Op het moment dat jij je aanmeldt als belangstellende verzamelen we een aantal gegevens van je. Allereerst verzamelen we een paar basisgegeven over hoe jij op dat moment de site bezoekt. Het gaat hier om het system (het operating system) en de browser die je gebruikt. We gebruiken deze informative om rekening te kunnen houden met de mogelijkheden van onze bezoekers bij het opstellen van onze informatie.

Naast deze systeemgegevens vragen we je NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), je emailadres en telefoonnummer, je beroep, je werkplek, de doelgroep waarmee je werkt. Verder de activiteit waarvoor jij je opgeeft, de begindatum van deze activiteit en waar deze activiteit plaats vindt. We vragen je ook of je al eerder aan een activiteit van ons hebt deelgenomen, en zo ja: welke activiteit. We willen graag weten met welke andere (relevante) activiteiten je ervaring hebt.

We vragen of je lid bent van een beroepsvereniging, en zo ja: welke.

Ook krijg je de mogelijkheid om eventuele opmerkingen of extra informatie aan ons mee te delen.

We vragen je of je de kosten voor de activiteit vergoed krijgt, en vragen een bevestiging van jou dat de bovenstaand genoemde gegevens correct zijn ingevuld.

We vragen je nog of je belangstelling hebt om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Tenslotte vragen we je of je belangstelling hebt om te carpoolen, zowel met je eigen auto of met die van een van de andere deelnemers. Ook hier heb je de mogelijkheid om hier nog extra informatie aan toe te voegen.

Tenslotte vragen we je nog hoe je met de activiteiten van Centrum Zein in contact bent gekomen.

Je emailadres gebruiken we om met je te kunnen communiceren, waarbij je telefoonnummer wordt gebruikt bij wijzigingen met betrekking tot de activiteit op het laatste moment (bijvoorbeeld in het geval van ziekte van de docent).

De NAW-gegevens worden gebruikt om een correcte factuur op te kunnen stellen.

De informatie over je beroep, je werkplek, de doelgroep waar je mee werkt en je ervaring met andere relevante activiteiten wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de verschillen tussen de deelnemers aan een activiteit, en de achtergrond van de individuele deelnemers, om zo de lesstof meer af te kunnen stemmen op de individuele achtergronden en behoeften.

De informatie over je mogelijke lidmaatschap van een beroepsvereniging is voor ons van belang om inzicht te krijgen in de behoefte aan accreditatie door beroepsverenigingen van onze activiteiten. Op basis hiervan vragen we accreditatie aan bij verschillende beroepsverenigingen.

De vraag over de vergoeding van de kosten door de werkgever zijn van belang om bij een differentiatie in de kosten, afhankelijk van of jij de kosten als particulier betaalt of dat de kosten door de werkgever worden betaald, te kunnen bepalen wat het uiteindelijke verschuldigde bedrag voor de activiteit wordt.

De informatie met betrekking tot je wensen met betrekking tot het carpoolen gebruiken we om deelnemers die hier behoefte aan hebben met elkaar in contact te brengen.

De informatie hoe je in contact bent gekomen met de activiteiten van CZ wordt gebruikt om inzicht te krijgen in (de effectiviteit van) onze PR-activiteiten.

Links naar andere websites

Sommige pagina's op de site van Centrum Zein bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor de site van Centrum Zein zelf. Voor meer informatie over de gegevensbescherming van andere sites raden we je aan om de privacyinformatie op de desbetreffende sites te lezen.
We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op de site van Centrum Zein wordt doorverwezen

Bezwaar maken tegen het opslaan van je gegevens

Je hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heb je bovendien het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kun je jouw persoonsgegevens laten verwijderen, of het gebruik ervan verbieden, indien ze onvolledig of niet ter zake doen.
Om van dit recht gebruik te maken kun je altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

Het recht om te wijzigen

We behouden ons steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en aan te passen. Lees daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document. Ben je het niet eens met een wijziging in deze privacyverklaring, dan vragen we je vriendelijk om geen gebruik meer te maken van de site van Centrum Zein en jezelf af te melden voor de nieuwsbrief.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met ons op via het contactformulier.