Opleiding Ademtherapie

Wil je meer weten over de ademhaling, ademhalingsproblemen en ademoefeningen? Wil je weten wat je kunt doen bij hyperventilatieklachten of ademklachten en hoe je iemand hiermee kunt helpen? Wil je verkeerde gewoontepatronen van de ademhaling leren herkennen en wil je weten wat de gevolgen er van kunnen zijn? Of wil je weten wat je kunt doen als ademproblemen angststoornissen mede in stand houden? Je krijgt  zowel de theorie als de praktijk met betrekking tot ademhalingsklachten, verkeerde gewoontepatronen van de ademhaling, ademoefeningenademoefeningen, wisselwerking met het psychisch welzijn en in stand houdende factoren van verkeerde adempatronen. Je doet eigen ervaring op en je leert op verantwoorde wijze werken met ademoefeningen bij cliënten.

We ondersteunen je eigen persoonlijke ontwikkeling, zodat je ook stappen kunt zetten in je eigen leven. We zorgen voor een veilige plek waar je mag zijn zoals je bent. Tijdens de oefendagdelen en middels thuis-opdrachten kun je oefenen met het geleerde. Je krijgt hier persoonlijke schriftelijke supervisie over.

De opleiding vindt plaats op 6 zaterdagen van 10.00 tot 17.15 uur verspreid over een jaar en op 5 oefendagdelen van 4 uur. De start van de opleiding is uitgesteld vanwege de coronacrisis. We starten in 2021. Je kunt je nog inschrijven.

Kosten: 1490,- euro indien je de opleiding vergoed krijgt, bijvoorbeeld door je werkgever. Indien je de kosten niet vergoed krijgt en moeite hebt met betalen, kun je gebruik maken van de Regeling gespreide betaling.

De opleiding was in het verleden voor het maximale aantal studiepunten geaccrediteerd door het register vaktherapie (75 punten), de VVH (60 punten) en de FAGT. Voor 2021 zal opnieuw accreditatie aangevraagd worden bij de VVH en FAGT. De opleiding is al geaccrediteerd voor 2021 door het register vaktherapie voor wederom 75 studiepunten. Andere accreditaties in overleg. Elke 2 jaar vindt er een opleiding plaats.

Meer informatie over deze opleiding