Blogs

Goede voornemens

Je wilt afvallen, stoppen met roken, meer sporten, meer tijd ergens voor maken…. Vaak worden dergelijke voornemens genomen vanuit onvrede met jezelf. Je vindt jezelf lelijk, te dik, te lui, niet sportief genoeg, niet standvastig, niet goed bezig……Je bent niet goed genoeg. Vanuit deze insteek is de kans op falen en afhaken groot. Wat zou wel een goede basis voor je voornemen kunnen zijn? En wat kun je doen om je voornemen een grotere kans van slagen te geven?

Je wilt afvallen, stoppen met roken, meer sporten, meer tijd ergens voor maken…. Vaak worden dergelijke voornemens genomen vanuit onvrede met jezelf. Je vindt jezelf lelijk, te dik, te lui, niet sportief genoeg, niet standvastig, niet goed bezig……Je bent niet goed genoeg. Vanuit deze insteek is de kans op falen en afhaken groot. Wat zou wel een goede basis voor je voornemen kunnen zijn? En wat kun je doen om je voornemen een grotere kans van slagen te geven?

Twee weken heeft Sophie het volgehouden. Vandaag is de weegschaal onverbiddelijk: ze is weer aangekomen. Boos is ze, ontzettend boos. Op zichzelf. Ze had zich nog zo voorgenomen om per 1 januari het roer helemaal om te gooien en nu voorgoed gewicht kwijt te raken. Maar het heeft allemaal geen zin, ze kan het toch niet. Ze heeft gefaald, zoals ze voortdurend faalt in haar leven. “Ik kan net zo goed niet meer mijn best doen, ik kap er mee”, denkt ze gefrustreerd. Ze loopt naar de kast en gaat op zoek naar wat lekkers.

Sophie had bij het maken van haar voornemen een ideaal voor ogen en forceert zichzelf om aan dat ideaal te voldoen. Als dat niet lukt, bekritiseert ze zichzelf en is ze geneigd af te haken.

Een goede basis

Als je goede voornemens hebt, is een goede basis erg belangrijk. Wat wil je precies en waarom wil je dat. Het gaat hierbij niet om oppervlakkige redenen, maar om je diepere drijfveren en behoeftes. Daarvoor is zelfonderzoek nodig en een open, eerlijke en accepterende houding naar jezelf. Als je goede voornemen bijvoorbeeld is om af te vallen, maar de onderliggende reden is dat je jezelf veroordeelt, dan is het goed om te beginnen bij het voornemen om milder te zijn naar jezelf, anders zal je ook je pogingen om af te vallen bekritiseren, waardoor het patroon in stand blijft en je geneigd bent af te haken.

Gewoontepatroon

Vaak worden goede voornemens genomen vanuit afwijzing van iets in jezelf of van de situatie. Je goede voornemen is dan een uiting van je onvrede en door daar mee bezig te gaan, voed je je onvrede. Als je je vanuit onvrede focust op je afvallen, voed je je (onbewuste) idee dat je niet goed bent zoals je. Het oude patroon waar je van af wilt, veranker je op deze manier juist sterker. De allereerste stap is dus jezelf en de situatie te accepteren zoals die op dit moment is. Accepteren is niet hetzelfde als je er bij neerleggen, maar een aanvaarden dat het op dit moment is zoals het is. Door het te accepteren, houdt het vechten tegen jezelf of tegen de situatie op en ontstaat er ruimte vanuit liefde. In die ruimte kunnen keuzes gemaakt worden en is er plaats voor werkelijke verandering.

Plan van aanpak

Nadat je je motivatie en onderliggende patronen hebt verkend, kan het zijn dat je van je voornemen afziet of dat je je goede voornemen bijstelt. Misschien is een ander voornemen wel veel belangrijker, bijvoorbeeld jezelf liefhebben. Als je besluit tot een voornemen waarin je (ook) dingen doet, waarin er dus sprake is van actie, dan is het helpend om een actieplan te maken hoe je het aan wilt gaan pakken. Verlang daarbij niet teveel van jezelf. Kook je bijvoorbeeld nooit voor jezelf en heb je je voorgenomen om meer zorg voor je lichaam te hebben en zelf te gaan koken met verse producten, begin dan bij één maal per week en bouw dat gedurende het jaar op. Zo houdt je het veel langer vol en is de kans van slagen veel groter.

Maak binnen je plan ruimte voor het krijgen van steun en voor het belonen van jezelf. Dat werkt motiverend.

Elk nieuw moment is een nieuwe kans

Verder is het goed te beseffen dat je elk moment opnieuw kunt beginnen. Als je je niet houdt aan je voornemen, hoef je jezelf niet te veroordelen. Je kunt liefdevol beseffen dat je een mens bent en dat je niet perfect bent. Je kunt onderzoeken of het voor jou belangrijk is om door te gaan en waarom. Om daarna eventueel verder te gaan of een nieuwe start te maken. Misschien keer op keer. Elk nieuw moment is een nieuwe kans. Kijk daarbij vooral naar alle keren die wel goed gaan en waarin het wel gelukt is je aan je voornemen te houden. Die zijn vast talrijker dan de momenten dat het even niet lukt.

Het is weer bijna nieuwjaar. Sophie gaat na waarom ze af wil vallen. Haar eerste antwoord is: om slank te zijn. Ze gaat na waarom ze slank wil zijn. Ze vindt zichzelf lelijk als ze dik is. Ze wil niet lelijk zijn. Ze wil geliefd zijn. Ze verafschuwt zichzelf als ze dik is. Ze komt tot de conclusie dat ze zichzelf niet lief heeft en dat het een veel belangrijker voornemen is zichzelf niet te veroordelen.
Ze vraagt zich af of het vinden van de onderliggende motivatie betekent dat het niet meer belangrijk is om af te vallen. Ze komt tot de conclusie dat ze wat aan haar suikerziekte wil doen en om gezondheidsredenen toch af wil vallen. Ze neemt zich voor milder te zijn naar zichzelf en naar haar afvallen toe en zich vooral te focussen op die momenten dat het haar wel lukt om minder te eten. Mocht ze zich toch een keer te buiten gaan, dan is dat niet erg, want er is elk moment een nieuwe mogelijkheid om weer verder te gaan.

Zelf doen

  • Onderzoek je voornemen

Wat wil je je precies voornemen? Waarom wil je je dit voornemen? Welke onderliggende motivaties spelen mee? En wat zit daar weer onder? Kijk naar jezelf vanuit een open, accepterende houding.

Heeft je voornemen te maken met onvrede met jezelf of afwijzing van jezelf? Kijk of je jezelf kunt accepteren. Realiseer je: je bent zoals je bent en je bent goed zoals je bent. Kijk daarna vanuit deze accepterende houding opnieuw naar je voornemen.

 

Heb je je motivatie helder, maak dan een plan en schrijf dit op. Beantwoord de volgende vragen:

  • Wat wil ik bereiken en in welke tijd?

Maak een schema met een geleidelijke opbouw. Begin rustig, zodat je het langer volhoudt. Stel je doel niet te hoog en neem ruim te tijd om je doel te bereiken. Waarom zou je er niet een jaar de tijd voor nemen?

  • Welke kennis kan me helpen?

Ga zoeken en lezen op internet of in een boek uit de bibliotheek. Als je wilt gaan sporten, zorg dan dat je de trainingsprincipes kent, een goed opbouwschema hebt en ook dat je weet wat de eerste tekenen van overtraining zijn. Je zult niet de eerste zijn die binnen zes weken stopt, omdat je teveel hebt gedaan en overtraind bent geraakt zonder dat je het door hebt. Als je wilt afvallen, zoek dan uit wat een gezond eetpatroon is. Veel mensen denken dat ze gezond eten, maar het blijkt niet altijd zo te zijn. Je doet dan enorm je best, maar het lukt niet om af te vallen, omdat je een onjuist beeld hebt van wat goed voor je is.

  • Hoe kan ik steun krijgen?

Misschien is er iemand die ook wil gaan sporten en kun je samen naar de sportschool gaan.
Als je wilt afvallen, ga dan naar een diëtist. Vraag mensen om je te helpen bij de uitvoering van je voornemen. En als je niemand weet die jou kan steunen, dan vind je op internet fora waar je terecht kunt.

Heb je het gevoel dat je het alleen moet kunnen en het zonder hulp moet kunnen redden of hik je er tegenaan hulp te vragen? Dit is waarschijnlijk een patroon van je. Een patroon dat je misschien in het verleden geleerd hebt. Misschien zeiden je ouders dat je geen hulp mocht vragen. Of misschien had je hulp nodig, maar kreeg je dit niet en heb je besloten dat je het wel alleen redt in de wereld. Onderzoek dit patroon, waar komt het vandaan en wat wil je er mee? En kijk daarna vanuit je nieuwe inzichten naar het vinden van steun.

  •  Hoe kan ik mezelf belonen?

Maak een beloningsschema. Je kunt bijvoorbeeld besluiten dat je een bosje bloemen mag kopen als je je 5 dagen aan je dieet hebt gehouden. En na 10 dagen mag je een uitje. Het doet er daarbij niet toe of die dagen aansluitend zijn geweest of niet. Je kijkt alleen naar de keren dat het je gelukt is, niet naar de keren dat het je niet lukte. Er zijn dan ook geen strafpunten te verkrijgen. Je bent mild en liefdevol naar jezelf toe.

 

Elk nieuw moment is een nieuwe kans. Besluit te kijken naar alle momenten dat het je wel lukt je aan je voornemen te houden.

Als je Centrum Zein liked op facebook, wordt je automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe blogs: www.facebook.com/CentrumZein