Blogs

Minder eisen aan jezelf stellen

Je moet een goede ouder zijn, een fijne vriend en een betrouwbare collega. Je moet goede cijfers halen op school en de uitblinken in je hobby. Je mag geen fouten maken. Soms voel je je moe en eigenlijk zit je niet zo lekker in je vel. Herkenbaar? Dan is het tijd om eens stil te staan bij de eisen die je aan jezelf stelt.

Je moet een goede ouder zijn, een fijne vriend en een betrouwbare collega. Je moet goede cijfers halen op school en de uitblinken in je hobby. Je mag geen fouten maken. Soms voel je je moe en eigenlijk zit je niet zo lekker in je vel. Herkenbaar? Dan is het tijd om eens stil te staan bij de eisen die je aan jezelf stelt.

Een voorbeeld

Harm stelt hoge eisen aan zichzelf. Hij moet het allemaal goed doen. Ook op zijn werk. Hij is een harde werker en een doorzetter. Hij zegt nooit nee als iemand hem iets vraagt. De laatste tijd slaapt hij slecht. Hij piekert, heeft hoofdpijn en kan zich moeilijk concentreren. Hij heeft het gevoel te falen. De huisarts constateert een burn-out en stuurt hem naar een assertiviteitscursus. Ook gaat hij een cursus timemanagement volgen vanuit zijn werk. Het gaat langzaam iets beter en na een jaar vindt Harm dat het nu lang genoeg geduurd heeft, hij moet maar weer beter zijn. “Kom op” zegt hij tegen zichzelf, “Stel je niet aan, wees niet zo zwak.” Hij besluit dat hij beter zijn best moet doen en dat het dan wel goed zal komen. Maar het komt niet goed, het gaat slechter met hem. Hij snapt niet waarom.

Jezelf accepteren

Soms is het prima om jezelf te stimuleren. Een studentenhuis is nooit zo schoon als in de periode dat er eigenlijk heel hard geleerd moet worden voor een tentamen. Poetsen is dan een uitvlucht om niet te hoeven studeren. Het kan dan handig zijn jezelf er op te wijzen dat je nu toch echt aan het studeren moet gaan.

Als je eisen aan jezelf stelt en je faalt in je streven, dan werkt het niet om hogere eisen te gaan stellen. Harm heeft als kind voortdurend te horen gekregen dat hij beter zijn best moest doen. Eigenlijk was het nooit goed genoeg. Hij was niet goed zoals hij was. Een kind gelooft wat de ouders doen en zeggen en neemt het over. Het wordt een innerlijke overtuiging. En dus heeft Harm in zijn latere leven nog steeds het gevoel dat hij niet goed is zoals hij is en is hij bezig zijn omgeving, maar vooral zichzelf, te bewijzen dat hij wel de moeite waard is en wel goed is. Hij loopt op zijn tenen. Als hij daardoor een burn-out krijgt, vindt hij dat hij snel hersteld moet zijn. Als dat niet het geval is, gaat hij tegen zichzelf zeggen dat hij beter zijn best moet doen. Dat is immers wat hij geleerd heeft en wat hij altijd heeft gedaan. Hij is niet goed zoals hij nu is. En daarmee houdt hij in stand wat hem in de problemen heeft gebracht. Er ontstaat een vicieuze cirkel.

Vervolg voorbeeld

Harm is gaan zien dat zijn innerlijke overtuiging dat hij niet goed genoeg is, er voor heeft gezorgd dat hij hoge eisen aan zichzelf stelt. Hij werkt er aan om zichzelf meer te accepteren zoals hij is. Hij hoeft zichzelf al veel minder te bewijzen. Hij merkt dat dat innerlijke rust geeft. Hij hoeft niet meer uit te blinken op het werk, hij hoeft niet meer de beste te zijn. Hij kan accepteren dat hij niet meer de oude is. En dat hoeft ook niet meer, er is een nieuwe Harm. De cirkel is doorbroken.

Zelf doen

Zelfobservatie:

    • Ga eens voor jezelf na, op welk gebied vind je dat je je best moet doen, dat je moet slagen, dat je door moet zetten of dat je een prestatie moet leveren. Op welk gebied vind jij dat je het allemaal goed moet doen? Mag je fouten maken? Mag je falen? Hoe zit het binnen je opleiding, je werk, je gezinsleven, je vriendenkring, je hobby’s?
    • Waarom stel je deze eisen aan jezelf?  Welke invloed heeft jouw levensgeschiedenis?
    • Wat kost het je? Wat levert het je op?
    • Plak de tekstplaatjes van deze blog op je spiegel, in de wc of op je prikbord. Je kunt de vergrote versies van de plaatjes eenvoudig downloaden:  klik op het tekstplaatje, klik vervolgens met je linker muisknop op de vergrote versie, sla het op, print het uit en plak het op.

Voornemen:

    • Neem je voor om mild te zijn naar jezelf toe voor de rest van de dag. Je bent vandaag precies goed zoals je bent.

Als je jezelf accepteert zoals je bent, ontstaat er innerlijke rust. Je hoeft jezelf niets meer te bewijzen. Je bent goed zoals je bent.


Als je Centrum Zein liked op facebook, wordt je automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe blogs: www.facebook.com/CentrumZein