Blogs

Hulp aanvaarden

Waarom is het heilzaam voor zowel jou als de ander als je wel hulp aanvaardt?

Waarom is het aanvaarden van hulp soms zo moeilijk? En waarom is het heilzaam voor zowel jou als de ander als je wel hulp aanvaardt?

Een waargebeurd voorbeeld

“Zal ik helpen?” Bereidwillig strekt ze haar armen naar me uit, haar handen klaar om het theekopje voor me vast te houden, zodat ik de onwillige citroen uit kan knijpen. “Nee, het lukt wel”, antwoord ik. Ze voelt zich afgewezen en trekt haar handen bedremmeld terug. Ik ben 18 jaar en zit met medeleerlingen en enkele leraren op een terrasje. Het ronde tafeltje in het midden is te klein om alle kopjes te bergen. Ik houd mijn theekopje vast. De gymleraar heeft het voorval opgemerkt. “Natuurlijk lukt het jou wel om de citroen boven je thee uit te knijpen. Maar waarom zou je geen hulp aanvaarden. Daarmee doe je zowel jezelf als haar een plezier mee.” Ik denk na. Haar er een plezier mee doen? Zo had ik het nog niet gezien. Nu pas besef ik dat ze haar handen bedremmeld terug getrokken heeft. “Je hebt gelijk”, zeg ik. Ze strekt opnieuw haar armen naar me uit. “Dank je voor je hulp”, zeg ik en geef haar het kopje. We glimlachen naar elkaar. Ja, dit voelt veel beter.

Sterk willen zijn en controle houden

We hebben vaak het gevoel dat we alles zelf moeten kunnen. Dat we sterk moeten zijn en de controle moeten houden. Hulp aanvaarden kan voelen als een zwakte. En zwak zijn, dat willen we niet. De vraag is of je daadwerkelijk zwak bent als je hulp aanvaart. Het getuigt van moed als je je beperkingen en je zwakte onder ogen kunt zien en als je ze kunt accepteren. Het getuigt van kracht als je de controle los kunt laten en kunt accepteren dat dingen misschien niet helemaal gaan zoals jij het zelf zou doen. Het getuigt van wijsheid als je ziet wat jouw conditioneringen en gewoontepatronen zijn en als je daarin bewuste keuzes kunt maken. Bovendien, als jij je zwakte toont, durven anderen zich ook meer open stellen. Dan kan er een dieper contact van mens tot mens komen.

De moeite waard zijn

Het kan ook zijn dat je de (onbewuste) innerlijke overtuiging hebt dat je het niet waard bent dat iemand moeite voor je doet. Je voelt je misschien bezwaard, omdat je denkt dat je de ander tot last bent. Waarschijnlijk is het een hele oude overtuiging dat je niet de moeite waard bent of tot last bent. Misschien ben je vroeger niet voldoende gewaardeerd door je ouders of werd je gepest op school. Merk op als deze overtuiging weer naar voren komt en kijk of je een andere weg kunt kiezen dan je standaard reactie.
Bedenk dat het aan die ander is om te bepalen wanneer iets teveel voor hem of haar is. Iemand heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Dat geldt in het geval dat iemand jou hulp aanbiedt, maar het geldt evenzeer als je zelf iemand om hulp vraagt.

Keer het eens om

Als je bij jezelf nagaat, voel je je dan rot als je een ander hebt kunnen helpen? Nee, waarschijnlijk voelt het goed. Het doet jou goed dat je er mag zijn voor een ander. Misschien groei je er van, omdat je waardering krijgt. Misschien voelt het fijn dat de genegenheid die je voor de ander voelt, geuit kan worden en door de ander opgemerkt wordt. Misschien is er nog een andere reden.

Verbinding

Op het moment dat er door de ene persoon hulp geboden wordt en door de andere persoon hulp aanvaard wordt, is er een moment van contact met elkaar. Op dat moment kunnen we een diepere verbinding met elkaar hebben.

Zelf doen

Oefening zelfobservatie:

  • Sluit je ogen en stel je in gedachten een situatie voor waarbij iemand jou hulp aanbiedt. Iemand biedt bijvoorbeeld aan voor jou boodschappen te doen, omdat jij het druk hebt. Of je bent ziek en iemand biedt jou aan om langs te komen en voor je te koken. Of misschien kun je je een situatie herinneren waarbij iemand je hulp aanbood, die je geweigerd hebt. Neem een situatie waarin het niet gemakkelijk voor je is om hulp te aanvaarden.
  • Ga eens na wat het voor jou moeilijk maakt deze hulp te aanvaarden. Mag je niet zwak zijn? Wil je controle houden? Voel je je bezwaard? Speelt er nog iets anders?
  • Waarom speelt juist dit bij jou? Heb je altijd te horen gekregen dat je op eigen benen moet staan? Ben je iemand die in meer situaties de touwtjes in handen wil houden en onzeker wordt als dat niet kan? Vind je dat je zelf niet belangrijk bent?
  • Sta je hier achter of zou je het anders willen? Hoe zou je het een volgende keer anders kunnen doen?

Voornemen:

  • Neem je voor om een volgende keer voor één keer hulp te aanvaarden. Gewoon om eens te kijken hoe dat is voor je en wat het oproept bij je. Daarna kun je besluiten of het al dan niet voor herhaling vatbaar is.

 

 

Als je Centrum Zein liked op facebook, wordt je automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe blogs: www.facebook.com/CentrumZein