Blogs

Waardering kijgen

Misschien heb je het gevoel niet voldoende naar waarde ingeschat te worden, er niet te mogen zijn zoals je bent, of niet gewaardeerd te worden. Je doet je best alsnog waardering te krijgen van mensen om je heen. Misschien sta je altijd voor anderen klaar, maar vergeet je jezelf. Is dat wel een goede weg?

Misschien heb je het gevoel niet voldoende naar waarde ingeschat te worden, er niet te mogen zijn zoals je bent, niet goed genoeg te zijn of niet gewaardeerd te worden. Je doet je best alsnog waardering te krijgen van mensen om je heen. Misschien sta je altijd voor anderen klaar, maar vergeet je jezelf. Is dat wel een goede weg?

Een waargebeurd voorbeeld

Elke ochtend als Annelies wakker wordt, neemt ze de tijd om zichzelf welkom te heten en zichzelf te vertellen dat ze de moeite waard is. Ze heeft moeite om het te denken. Het voelt zo belachelijk. Ze voelt zich helemaal niet welkom in de wereld en heeft niet het gevoel dat ze gewaardeerd wordt. Het feit dat het zo belachelijk voelt, maakt dat ze zich realiseert dat daar een groot gat bij haar zit, dat ze het juist hard nodig heeft om dit te gaan geloven en te gaan ervaren. Na een paar maanden op deze manier bezig te zijn geweest begint het een heel klein beetje vertrouwd te voelen, maar echt geloven doe ik het nog steeds niet.
Na een jaar besluit ze haar password te baseren op een zin waarin ze zichzelf vertelt dat ze ook de moeite waard is. Elke keer als ze haar password ergens in moet typen, vertelt ze zichzelf dat ze de moeite waard is. Samen met een vriendin doet ze verder oefeningen, waarbij ze zichzelf in liefde omhult. Ze begint steeds meer momenten te herkennen waarin ze vanuit het beeld dat ze niet de moeite waard is, reageert op zichzelf en haar omgeving. Ook herkent ze steeds vaker wanneer haar toekomstbeeld met betrekking tot sociale gebeurtenissen negatief is ingekleurd en dan verandert ze haar beeld, zoals ze dat in een workshop verbeeldingskracht heeft geleerd. Zo is ze een aantal jaren op diverse fronten bezig.

Teveel of te weinig gekregen

Voor Annelies is het waardering, maar ieder van ons heeft dingen gemist in zijn of haar jeugd, of juist teveel gekregen. Bijvoorbeeld te weinig liefde, steun, betrokkenheid of bescherming. Of juist overbescherming of ouders die hoge eisen stelden, die angstig, achterdochtig of perfectionistisch waren. Geen enkel mens is perfect, dus ook ouders niet. En als ouders wel perfect zouden zijn, dan heb je nog de school en andere sociale omgevingen die niet perfect zijn. Er zijn in ons leven gaten ontstaan en die gaten willen we graag opvullen.

Bodemloze put

Stel je hebt geen, of niet genoeg, waardering gekregen van je ouders. Voor een jong kind hebben ouders gelijk en het jonge kind zal de overtuiging krijgen dat het niet de moeite waard is. Als je als kind opgroeit, zal je proberen het gat te vullen en alsnog waardering te krijgen. Je gaat heel erg je best doen om waardering te krijgen van je omgeving. Als je volwassen bent, zal je nog steeds op zoek gaan naar waardering. Misschien wordt je mantelzorger, ga je vrijwilligerswerk doen, neem je een beroep in de zorg of sta je op een andere manier altijd voor iedereen klaar in de hoop waardering te krijgen en het gat te vullen.
Maar het gat is een bodemloze put zolang je zelf niet gelooft dat je de moeite waard bent. Waardering van anderen zal vaak niet opgemerkt worden en het zal geen impact hebben, het komt niet binnen. En als het al opgemerkt wordt, verdwijnt het in de bodemloze put. Er is een innerlijk stemmetje, een overtuiging, die steeds opnieuw vertelt dat je niet de moeite waard bent. Hoe kan waardering van je omgeving werkelijk binnen komen, als je het zelf niet gelooft?

Zelf de bodem leggen

Pas als je zelf een bodem hebt gelegd, zal waardering werkelijk binnen komen, of datgene waar bij jou een gat zit. Die bodem leg je door te gaan zien dat je wel de moeite waard bent, dat je er wel mag zijn zoals je bent, dat je wel belangrijk bent. Door een bodem te leggen kan jouw put beetje bij beetje gevuld worden. Als je zelf gaat geloven dat je de moeite waard bent en dat je er mag zijn, dan komt de bevestiging hiervan vanuit je omgeving ook binnen. Je kunt toelaten wat er al die tijd al was: je bent belangrijk, je bent de moeite waard, je mag er zijn. Ieder mens heeft zijn eigen unieke plek in het geheel, ook jij.

Vervolg waargebeurd voorbeeld

Annelies vertelt in een groep dat ze moeite heeft zichzelf te waarderen. Haar vriendin kijkt haar nadenkend aan. “Ja, die moeite had je inderdaad, maar het is tijd om te beseffen dat dat verleden tijd is. Je vertelt dit vanuit een oud beeld, vanuit hoe het altijd was, maar het klopt niet meer. Je beseft nu dat je wel de moeite waard bent en er wel mag zijn zoals je bent.” Annelies denkt er even over na. Het klopt, ze is veranderd en het is fijn om te horen wat haar vriendin zegt. Ze heeft stappen gezet, maar ze betwijfelt of ze zichzelf volledig waardevol vindt en welkom in de wereld. Een paar weken later typt ze zoals gebruikelijk haar password in en het voelt belachelijk. “Natuurlijk ben ik ook waardevol. Hoe zou ik daar ooit aan kunnen twijfelen?”, denkt ze bij zichzelf.

Het is duidelijk, het is tijd voor een nieuw password, een nieuwe uitdaging.

Zelf doen

Zeg tegen jezelf dat je de moeite waard bent.

  • Zeg elke ochtend als je wakker wordt tegen jezelf: ”Ik ben de moeite waard”, “Ik mag er zijn zoals ik ben”, “Ik ben ook belangrijk”, of welke zin passend is voor jou. Ga op zoek naar de zin die het beste voor je past.
  • Je kunt het ook nog op een spiegel plakken.
  • Stop het in een password. Bijvoorbeeld het password Ibob!: Ik ben ook belangrijk! Elke keer als je een password in moet typen, en dat gebeurt nogal eens, herhaal je vanzelf deze zin.
  • Plak de tekstplaatjes van deze blog op je spiegel, in de wc of op je prikbord. Je kunt de vergrote versies van de plaatjes eenvoudig downloaden:  klik op het tekstplaatje, klik vervolgens met je linker muisknop op de vergrote versie, sla het op, print het uit en plak het op.

Het gebeurt vaak dat het zeggen tegen jezelf in het begin raar, vervreemdend of belachelijk voelt. Ga er dan juist mee door, je zit op het goede spoor. Als je weerstand voelt, betekent dat dat hier een pijnlijk punt zit. Je hebt het dan juist nodig om tegen jezelf te zeggen dat je er mag zijn zoals je bent.

Kijk daarnaast hoe jouw thema in je leven speelt.

  • Elke keer dat iets je raakt, kun je je afvragen of hier meespeelt dat je het gevoel hebt dat je er niet mag zijn, niet de moeite waard bent, niet belangrijk bent. Zeg tegen jezelf dat dit een oud patroon is en dat het heel begrijpelijk is dat je het zo ervaart, maar dat het nu tijd is om een nieuwe weg in te slaan. Je mag er vanaf nu zijn zoals je bent.

  • Kijk ook hoe het je verwachtingen beïnvloedt. Denk je heel ongemerkt voor je naar een verjaardagfeestje gaat al dat toch niemand op je zit te wachten? Denk je voor je naar je werk gaat al dat je collega’s toch niet in je geïnteresseerd zullen zijn? Hoe beïnvloedt het jouw beeld op de wereld en op de gebeurtenissen? Ook dit is een oud patroon. Dit patroon heeft eens zijn dienst gehad, maar nu is het tijd voor verandering.

 

Blijf tegen jezelf zeggen dat je wel de moeite waard bent. Stapje voor stapje zal je een bodem leggen.

Zolang je jezelf niet waardeert, zal je blijven hunkeren naar waardering van anderen.

Als je Centrum Zein liked op facebook, wordt je automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe blogs: www.facebook.com/CentrumZein